Horizon 2020 SME Innovation Associate: financiranje zaposlovanja doktorjev znanosti v malih do srednje velikih podjetjih

Evropska komisija je razpisala poziv INNOSUP-02-2016 za podporo zagonskim in malim do srednje velikim podjetjem (MSP) pri zaposlitvi podoktorskih raziskovalcev z namenom udejanjanja inovativnih poslovnih idej. MSP se prijavi na razpis s predlogom projekta, na katerega lahko, v primeru, da je izbran, nastavi doktorja znanosti za dobo enega leta; zaposlitev doktorja financira EC. Doktorji znanosti, ki želijo kandidirati na delovna mesta, se ravno tako morajo prijaviti na razpis, in sicer preko mreže EURAXESS. Kandidati si ustvarijo profil in se na razpis odzovejo do 30. junija 2016. Ko prejmejo obvestilo, da bo delovno mesto financirano, oddajo vlogo preko spleta do 30. aprila 2017. Razpisanih bo skupno 90 delovnih mest.

Projekt ima 3 faze:
1. faza: 11. februar – 30. junij 2016: preverjanje idej in prostih delovnih mest
2. faza: 1. julij 2016 – 28. februar 2017 matchmaking – MSP izbere enega izmed prijavljenih doktorjev
3. faza: 1. marec – 30. april 2017 faza objave odprtega delovnega mesta

Prve zaposlitve so načrtovane v septembru 2017. Več informacij je na voljo na spletni strani.

euraxess