Vabilo na tematsko srečanje ŽENSKE V ZNANOSTI

Ekipa EURAXESS Slovenija Vas vabi na tematsko srečanje, posvečeno razpravi o izzivih, s katerimi se srečujejo ženske v znanosti. Srečanje bo osvetlilo status žensk v raziskovalni dejavnosti z različnih zornih kotov, ki vplivajo na njihovo delo in življenje. Dogodek bo potekal 5. aprila 2016, v dvorani ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.
 
Na srečanju boste imeli priložnost slišati različne organizacije in posameznike, ki se ukvarjajo s tovrstno tematiko (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, različni raziskovalni inštituti, Evropska komisija) ter spoznati njihovo aktualno delo. Obravnava izbrane tematike želi prispevati k boljšim pogojem ustvarjanja znanosti in prispeva k uravnoteženi vlogi in udeležbi žensk in moških v znanosti in raziskovanju za razvoj in boljše delovanje družbe.
 
K promociji enakosti spolov v znanosti in raziskovanju se je zavezala tudi Evropska komisija v okviru strategij in številnih programov, ki skozi projektne aktivnosti prispevajo k osveščanju, opolnomočenju žensk in spreminjanju institucionalnih, nacionalnih in evropskih ukrepov in praks.
 
EURAXESS Slovenija deluje v okviru evropske mreže EURAXESS, ki združuje 260 EURAXESS servisnih centrov v 40 državah članicah mreže ter 5 podpornih centrov izven EU. Evropska iniciativa EURAXESS je namenjena spodbujanju mednarodne mobilnosti raziskovalcev, postavitvi transparentnega in enotnega trga za zaposlovanje raziskovalcev, povezovanju akademske sfere in industrijskega sektorja in postavitvi skupnega evropskega raziskovalnega prostora. Pomembna naloga EURAXESS centrov je promocija Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanje raziskovalcev.
 
Program:
 
10.00 Uvodni pozdrav
 
10.05 – 11.00 Tematska izhodišča:

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Komisija za ženske v znanosti:
    strategija znanosti v Sloveniji in mednarodno sodelovanje, vloga in vključevanje žensk v znanosti
  • Predstavnik delodajalcev – raziskovalnega inštituta v Sloveniji:
    izkušnje zaposlovanja žensk v raziskovalni dejavnosti – izzivi, prednosti, tip zaposlitve, mednarodna mobilnost
  • Mobilna kariera raziskovalk: predstavitev aktivnosti EURAXESS – evropske iniciative za mobilnost raziskovalcev in izkušnje mobilne raziskovalke

 
11.00 – 11.30 Odmor za kavo
 
11.30 – 12:30 Predstavitev aktualnih mednarodnih projektov na temo ženske v znanosti, gospodarstvu in politiki:

  • Dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Univerza v Ljubljani, FDV Ljubljana: projekt EQPOWEREC – Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči
  • Dr. Ana Hofman, ZRC SAZU, Ljubljana: projekt Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji – GARCIA
  • dr. Vlasta Jalušič, Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije: projekt Osvojiti politično enakost z novimi imeni – OPENN

 
12:30 Razprava in zaključek
 
Udeležba na dogodku je brezplačna. Za dogodek se je potrebno prijaviti na tej povezavi: prijava.