CTT med 30 najperspektivnejšimi pisarnami za prenos tehnologije v EU!

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan« (CTT) se je uvrstil med pisarne za prenos tehnologij z velikim potencialom za rast in bil s tem izbran za sodelovanje v podpornem programu Evropske Komisije PROGRESS-TT. V letih 2016 in 2017 bo podpore v okviru navedenega programa deležnih manj kot 30 najperspektivnejših pisarn za prenos tehnologije v EU, ki bodo zadostile strogim kriterijem učinkovitosti delovanja in potenciala za razvoj, s ciljem, da se v EU dvigne raven prenosa tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v industrijo, s tem poveča donosnost naložb ter pospeši dvig stopnje tehnološke pripravljenosti raziskovalno-razvojnih projektov matičnih organizacij.

logo