Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko na Institutu “Jožef Stefan” išče nove raziskovalce!

Iščejo magistre/inženirje strojništva ali mehatronike (ž/m)
za raziskovalno-razvojno delo na projektu na področju TOVARN PRIHODNOSTI, ROBOTIKE IN AVTOMATIZACIJE.

Od kandidatov, ki se imajo namen nadalje izpopolnjevati (doktorat), pričakujejo inovativno, vestno, strokovno in samostojno delo na zadanih znanstveno raziskovalnih nalogah v tesnem sodelovanju z industrijo. Za izbrane kandidate bo pripravljen podroben raziskovalni program glede na njihov interes in sposobnost. Delo in raziskave bodo potekale v sodelovanju z doc. dr. Igorjem Kovačem in v sodelovanju s tujimi in domačimi raziskovalci iz razvojno-raziskovalnih organizacij in industrije. Za navedeno delovno mesto se pričakujejo znanja s področja poslovnega managementa, avtomatizacije in mehatronike, zaželjena pa so dodatna znanja s področja uporabe programske opreme za planiranje proizvodnih procesov. Pogodba bo sprva omejena na eno leto z možnostjo podaljšanja po uspešno zaključenem prvem letu.

Če vam opisano delo predstavlja izziv in ga želite opravljati, se s prošnjo (do ene strani) prijavite na zgoraj navedeno delovno mesto, priložite življenjepis (z bibliografijo), skenirane dokaze o doseženi stopnji izobrazbe in zaključeni diplomi ozirama magisteriju. V prošnji navedite vaše kontaktne podatke ter vse skupaj pošljite na naslov igor.kovac@ijs.si. Vloge bomo obravnavali do zasedenosti delovnega mesta, v vrstnem redu kot jih bomo prejeli. Izbrani kandidati bodo z delom na IJS lahko začeli takoj, ko bodo zaključene vse administrativne formalnosti glede zaposlitve.

e111

e11