Rešite svoj tehnološki problem s pomočjo raziskovalcev IJS!

V torek, 17. 1. 2017, bo v skladu z dogovorom o medsebojnem sodelovanju OZS in IJS na Institutu »Jožef Stefan« potekalo srečanje med člani Obrtno-podjetniške zbornice in raziskovalci IJS s ciljem okrepiti sodelovanje in odgovoriti na konkretne izzive s katerimi se srečujejo podjetja in obrtniki. Udeležencem bo predstavljeno delovanje in organiziranost Instituta, sledili bodo sekcijam prilagojeni ogledi izbranih laboratorijev ter individualni pogovori z raziskovalci. Srečanje je namenjeno vodstvenemu ter strokovnemu kadru v podjetjih, udeležencem pa bodo omogočeni takojšnji sestanki s strokovnjaki o konkretnih tehnološko-razvojnih problemih.