chii2017 Graz – Konferenca o hiperspektralnem predstavljanju (Hyperspectral imaging) v industriji

TERMIN: 7. in 8. junij 2017

LOKACIJA: Minoriten Säle Graz, Gradec, Avstrija

OPIS: Cilj chii2017 je, da deluje kot interdisciplinarna povezava med interesnimi skupinami hiperspektralnega predstavljanja, kot so aplikativni inženirji, dobavitelji instrumentov, v raziskave in razvoj usmerjene organizacije in upravljavci industrijskih obratov. Ker je hiperspektralno predstavljane zelo relevantno na mnogih področjih uporabe in pomembno za vrsto različnih skupin uporabnikov, je chii2017 zasnovan kot medsektorska konferenca.
Konferenca bo pokrivala različna področja industrij, in sicer:
– živilskopredelovalno industrijo,
– recikliranje in okoljsko tehnologijo,
– človeško tehnologijo – farma/med,
– obdelavo in predelavo lesa,
– daljinsko zaznavanje in
– rudarstvo.
Prijava na konferenco znaša med 350 – 450 €.

PRIJAVA: Rok za prijavo na partnersko srečanje je 19. maj 2017. Registrirate se lahko tukaj.

DODATNE INFORMACIJE: Več informacij dobite na spletni strani dogodka ali na Institutu »Jožef Stefan«, Centru za prenos tehnologij in inovacij; e-naslov: gasper.juvancic@ijs.si .