Začetek izvajanja projekta SCALE(up)ALPS

Izvajati smo začeli evropski projekt SCALE(up)ALPS – Accelerate and promote the Alpine Start-up Ecosystem – pospeševanje in promocija start-up ekosistema na območju Alp, katerega glavni namen je izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost na območju Alp.
 
Glavni cilji projekta SCALE(up)ALPS so spodbuditi rast Start-up podjetij na območju Alpskih držav, ustvariti prostor, prepoznan kot skupno, sodelovalno območje za inovativna podjetja in ustvarjanje novih delovnih mest. Območje združuje raznolike pokrajine z visokim inovacijskim potencialom in kot trans-regionalno območje, z vidika konkurenčnosti ne izkorišča v celoti svojega potenciala in zaostaja za ostalimi evropskimi vozlišči.
 
Projekt bo postavil okvirje za sistematično podporo hitro rastočim podjetjem na območju alpskih držav, ki kot inovacijsko vozlišče in model dobre prakse privablja talente, nudi finančno podporo podjetjem, razvija vodilne kadre in omogoča podjetjem lažji dostop do globalnega trga.
 
V okviru projekta bo Institut Jožef Štefan v mesecu maju organiziral in izvedel delavnice, na katerih bodo prepoznali izzive posameznih deležnikov podjetniškega okolja v Sloveniji in priložnosti, ki jih deležniki lahko medsebojno povežejo in nadgradijo s ciljem, da bodo učinki posameznih politik, projektov in aktivnosti sinergijsko prispevali k boljšemu podpornemu okolju za hitro rastoča (scale up) podjetja.
 
Projekt je sofinanciran iz programa Evropskega regionalnega razvojnega sklada preko programa Interreg Alpine Space in spada pod prioriteto 1: Inovativna družba. V projektu so združeni partnerji šestih držav na območju Alp; Slovenija, Italija, Avstrija, Švica, Nemčija in Francija.