Prof. dr. Mihailović s pomočjo CTT prejel “ERC Proof of Concept Grant”

S ponosom sporočamo, da je mednarodno priznani raziskovalec in vodja odseka za Kompleksne snovi Instituta »Jožef Stefan« ter direktor Centra odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije – Nanocenter, prof. dr. Dragan Mihailović, ob pomoči Centra za prenos tehnologij in inovacij uspešno pridobil »ERC Proof of Concept Grant«. Gre za sredstva, ki jih Evropski raziskovalni svet podeljuje najodličnejšim prijaviteljem, namenjena pa so kritju stroškov zgodnje faze prehoda znanstvenih dognanj v elemente s tržno ali družbeno vrednostjo. Prof. dr. Mihailović je postal prejemnik prve tovrstne dotacije v Republiki Sloveniji.

Več informacij o projektu lahko najdete tukaj.