ZAPOSLIMO sodelavca Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan«

ZAPOSLIMO sodelavca Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan«

ŽELJEN PROFIL:
Natančen, ustvarjalen, komunikativen. Željan novih izkušenj in novega znanja, vajen/sposoben dela v spremenljivem okolju. Naravoslovec. Navdahnjen za socio-ekonomske vidike znanosti in njenih posledic na družbo ter podjetja v regijah okrog nas. Z žilico za pravna vprašanja.

PREDVIDEN OBSEG DELA
Delo obsega naslednje elemente:
• organizacija in izvedba obiskov v podjetjih,
• priprava tehnoloških ponudb/povpraševanj, predvsem za podjetja,
• sodelovanje v mednarodni mreži Enterprise Europe Network,
• promocija in podpora sklepanju partnerstev (predvsem mednarodnih, pa tudi v Sloveniji) na osnovi pripravljenih tehnoloških ponudb in povpraševanj podjetij,
• podpora vzpostavljanju inovacijskih okolij v podjetjih,
• Key Account Management na SME Instrument projektih podjetij,
• izvedba inovacijskih ocen okolij in procesov v podjetjih (po pridobitvi licence IMP3rove),
• aktivna podpora pri izboljševanju omenjenih okolij in procesov v podjetjih.