ZAPOSLIMO sodelavca Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan« | Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu "Jožef Stefan"

ZAPOSLIMO sodelavca Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan«

ZAPOSLIMO sodelavca Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan«

ŽELJEN PROFIL:
Natančen, ustvarjalen, komunikativen. Željan novih izkušenj in novega znanja, vajen/sposoben dela v spremenljivem okolju. Naravoslovec. Navdahnjen za socio-ekonomske vidike znanosti in njenih posledic na družbo ter podjetja v regijah okrog nas. Z žilico za pravna vprašanja.

PREDVIDEN OBSEG DELA
Delo obsega naslednje elemente:
• organizacija in izvedba obiskov v podjetjih,
• priprava tehnoloških ponudb/povpraševanj, predvsem za podjetja,
• sodelovanje v mednarodni mreži Enterprise Europe Network,
• promocija in podpora sklepanju partnerstev (predvsem mednarodnih, pa tudi v Sloveniji) na osnovi pripravljenih tehnoloških ponudb in povpraševanj podjetij,
• podpora vzpostavljanju inovacijskih okolij v podjetjih,
• Key Account Management na SME Instrument projektih podjetij,
• izvedba inovacijskih ocen okolij in procesov v podjetjih (po pridobitvi licence IMP3rove),
• aktivna podpora pri izboljševanju omenjenih okolij in procesov v podjetjih.