Euraxess brošuri za raziskovalce in delodajalce

 
Evropska iniciativa Euraxess je mreža organizacij, katere član je tudi Institut »Jožef Stefan«, ki pomagajo pri mobilnosti raziskovalcev, študentov, znanstvenikov in akademskega osebja in njihovemu iskanju zaposlitvenih priložnosti v tujini ter vseevropska pobuda pri prizadevanjih za odpravo ovir pri prostem pretoku znanja v Evropi.

V okviru evropske iniciative Euraxess sta nastali dve brošuri, ki sta namenjeni raziskovalcem in delodajalcem. Zgibanki sta v angleškem jeziku: