Prvi letni forum Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP)


 
Sodelavci Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan« smo se, kot partner v projektu Interreg Alpine Space – Scaleu Up Alps udeležili prvega letnega foruma Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP), ki je potekal 23. in 24. novembra 2017 v Münchnu.
 
Na forumu smo razpravljali o postavljanju in vključevanju makro-regijskih strategij v okvir EU po letu 2020. Drugi dan smo se udeležili delavnice predstavitve področij delovanja Akcijske skupine 1: Razvoj in inovacije, ki se osredotoča na razvoj učinkovitega inovacijskega ekosistema v alpski regiji. Njihov cilj je združiti obstoječe možnosti Alpske regije, da bolje izkoristi sinergije v strateških sektorjih in premaga izzive v zvezi z inovacijami. Za ta namen pripravljajo platformo znanja, ki bo združevala vse deležnike, orodja, storitve in rezultate inovacijskega ekosistema Alpskega območja. Platforma znanja bo kmalu dostopna za vse uporabnike.