Prvi letni forum Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) | Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu "Jožef Stefan"

Prvi letni forum Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP)


 
Sodelavci Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan« smo se, kot partner v projektu Interreg Alpine Space – Scaleu Up Alps udeležili prvega letnega foruma Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP), ki je potekal 23. in 24. novembra 2017 v Münchnu.
 
Na forumu smo razpravljali o postavljanju in vključevanju makro-regijskih strategij v okvir EU po letu 2020. Drugi dan smo se udeležili delavnice predstavitve področij delovanja Akcijske skupine 1: Razvoj in inovacije, ki se osredotoča na razvoj učinkovitega inovacijskega ekosistema v alpski regiji. Njihov cilj je združiti obstoječe možnosti Alpske regije, da bolje izkoristi sinergije v strateških sektorjih in premaga izzive v zvezi z inovacijami. Za ta namen pripravljajo platformo znanja, ki bo združevala vse deležnike, orodja, storitve in rezultate inovacijskega ekosistema Alpskega območja. Platforma znanja bo kmalu dostopna za vse uporabnike.