Poročilo ”SME GROWTH FORECAST 2017-2018”

V okviru mreže Enterprise Europe Network je nastalo poročilo “SME GROWTH FORECAST 2017-2018“. Podatki iz ankete temeljijo na 3.680 odzivih malih in srednje velikih podjetij iz 28 držav članic EU, ki jim je mreža Enterprise Europe Network nudila svetovalne oz. partnerske storitve.
 
V sklopu poročila je nastala tudi Napoved rasti MSP za 2017-2018 na 5 ključnih področjih.

  

 
 
Vabimo vas, da si ogledate tudi animirano predstavitev mreže Enterprise Europe Network.