21. decembra, 2017

All the very best in 2018

Sodelavci Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” vam želimo vse dobro v 2018!
Coworkers of the Center for Technology Transfer and Innovation at the Jožef Stefan Institute wish you all the very best in 2018!