22. januarja, 2018

TETRAMAX: Call for projects in IoT and low energy computing

Financiranje prenosa tehnologij v podjetja na področju

“Customized Low Energy Computing” (CLEC) za Cyber-Physical Systems (CPS) in Internet of Things (IoT)

 
 


 

TETRAMAX je nova pobuda za inovacije Horizon 2020, ki preko razpisov do leta 2020 zagotavlja izvajanje evropske pobude “Smart Anything Everywhere” (SAE) na področju “Customized Low Energy Computing” (CLEC) za Cyber-Physical Systems (CPS) in Internet of Things (IoT).

S financiranjem zmanjšujejo tveganje vpeljevanja novih računalniških tehnologij v podjetjih.

Več podrobnosti o pobudi je navedeno na letaku, ki je dosegljiv TUKAJ.

 

Trenutno odprti razpis (rok za prijavo 28. 2. 2018)

»Bilateral Technology Transfer Experiments (TTX)« financira dvostranska mednarodna sodelovanja med MSP-ji (mala in srednje velika podjetja) in univerzami in javnimi raziskovalnimi organizacijami na področju eksperimentalne uporabe novih tehnologij.

Več informacij o projektu in razpisih najdete TUKAJ.

 

Nudimo pomoč pri iskanju partnerjev v tujini

KONTAKT:
Center za prenos tehnologij in inovacij z Inštituta Jožef Stefan v projektu sodeluje kot Digitalno inovacijsko vozlišče, kjer vam lahko pomagamo pri povezavi z ustreznim partnerjem v tujini.

Pišite nam na tehnologije@ijs.si.

Center za prenos tehnologij in inovacij
Institut “Jožef Stefan”,
Jamova cesta 39,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 477 3224