26. januarja, 2018

Delavnica v okviru projekta Interreg MED Co-Create


 
Sodelavci CTT smo v četrtek, 25. januarja 2018, organizirali delavnico v okviru Interreg MED projekta Co-Create, namenjeno prvenstveno podjetjem iz tradicionalnih industrijskih panog. Delavnica je temeljila na metodah design thinkinga z namenom kasnejše povezave sodelujočih organizacij s kreativno industrijo pri generiranju novih idej, konceptov, storitev in produktov. Udeleženci so se seznanili z orodji design thinkinga ter v nadaljevanju, preko orodij za trening, ki so bila razvita tekom projekta Interreg MED CO-Create samostojno izdelali »brief canvas«, namenjen predstavnikom kreativnih industrij.