13. aprila, 2018

Srečanje sektorske skupine Materials

10. in 11. aprila je v Madridu potekalo srečanje sektorske skupine Materiali, evropske podjetniške mreže Enterprise Europe Network. Člani sektorske skupine so evropski strokovnjaki, ki razpolagajo z dodatnim poznavanjem podjetništva v svojem okolju in delovanja raziskovalnih centrov na področju materialov. Omenjeno področje predstavlja pomemben del industrije v Evropi. Naloga skupine je povezovanje majhnih in srednje velikih podjetij (SME) med seboj in z raziskovalnimi organizacijami z namenom spodbujanja inovativnosti in širjenja na mednarodni trg.

Srečanja se je udeležil tudi sodelavec CTT. Primarna naloga srečanja je bila izmenjava izkušenj, znanj ter ponudb svojih klientov.