17. avgusta, 2018

KETGATE Delavnica ‘Do povezave z industrijo skozi ključne omogočitvene tehnologije’

 

 

 

 

 

 

 

 

Delavnica je potekala v sredo, 4. julija 2018, v prostorih Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” in je bila namenjena slovenskim raziskovalnim organizacijam.

Na delavnici so udeleženci spoznali projekt KETGATE, definicijo in pomen ključnih omogočevalnih tehnologij (ang. key enabling technologies, KET), ter načine, kako s pomočjo le-teh doseči raziskovalno in / ali poslovno sodelovanje s predstavniki industrije ter z drugimi raziskovalnimi organizacijami v Evropi. Delavnice so se udeležili predstavniki Nacionalnega inštituta za biologijo in Kemijskega inštituta.

O projektu KETGATE:
Namen projekta je vzpostaviti sistem, ki bo omogočal majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP) dostop do opreme ter z njo povezanih storitev na raziskovalnih institucijah v Srednji Evropi, na katerih se razvijajo ključne tehnologije (ang. Key Enabling Technologies). V projekt je vključenih 8 partnerjev iz Srednje Evrope – 3 raziskovalne institucije in 5 institucij za podporo gospodarstvu. Poleg IJS pri projektu sodelujeta Institut Joanneum Materials s sedežem v Weizu (okolica Graza, Avstrija) in Institut Bay Zoltán Nonprofit s sedežem v Budimpešti, Madžarska. Več o projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/KETGATE.html