17. septembra, 2018

Prvi projekt izbran za financiranje v okviru KET4CleanProduction

V okviru EU konzorcija KET4CleanProduction smo kolegi CTT skupaj s partnerji oblikovali in objavili pilotni EU razpis za mikro-grants: projekte do 50.000 evrov za financiranje storitev, ki jih proizvodno podjetje (SME) naroči dvema raziskovalnima institucijama.

Veseli nas, da lahko sporočimo, da je bil kot prvi izbran za financiranje v okviru pilotne sheme Evropske komisije (ki smo jo sooblikovali v CTT) projekt, namenjen izvedbi razvojnih storitev IJS in tuje raziskovalne institucije za slovensko podjetje.

Tako smo v CTT pripomogli k uspešnemu povezovanju slovenskega proizvodnega podjetja z raziskovalnima skupinama na IJS in v tujini – v pridobljeni projekt za izboljšanje proizvodne tehnologije. IJS je s partnerskim tehnološkim centrom iz tujine končni prejemnik sredstev.

V okviru vodenja omenjenega razpisa za micro-grants na CTT zbiramo potencialno zanimiva tehnološka povpraševanja evropskih podjetij, ki jih posredujemo ustreznim raziskovalcem za kandidaturo na omenjeni razpis. Pogoj je, da je sodelujoči partner poleg raziskovalcev tudi podjetje-SME, s proizvodno dejavnostjo, ki želi izboljšati proizvodni proces.

Vabimo vas, da skupaj poiščemo priložnosti za sodelovanje.