10. oktobra, 2018

Technology Facilitation Mechanism – Demo of an Online Platform

 

 

 

V okviru 73. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs) in OICT (Office of Information and Communication Technology) 15. oktobra 2018 organizirata dogodek Technology Facilitation Mechanism – Demo of an Online Platform. Dogodek je namenjen osveščanju dejstva, da znanost, tehnologija in inovacije ostajajo pomembni dejavniki pri doseganju cilja trajnostnega razvoja. V ta namen je bila oblikovana medinstitucionalna delovna skupina Organizacije združenih narodov za znanost, tehnologijo in inovacije za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja, katere članica je tudi dr. Špela Stres, Vodja Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Štefan«.

Zaradi velikih razlik v razpoložljivosti znanja, sposobnosti razvijanja in izvoza visokotehnoloških izdelkov ter stopnje uporabe pravic intelektualne lastnine med državami z visokim dohodkom OECD ter državami srednjega in nižjega dohodka je snovana Spletna platforma (OLP), ki bo pomagala premoščati omenjene razlike med omenjenimi državami. Omenjeni dogodek je namenjen osveščanju o OLP (Spletni platformi), ki bo kot stična točka olajšala dostop do informacij, znanja in izkušenj ter najboljših praks in pridobljenih izkušenj o pobudah in politikah za spodbujanje znanosti, tehnologije in inovacij ter razširjanje ustreznih znanstvenih publikacij, ustvarjenih po vsem svetu. Več o dogodku si lahko preberete na tej povezavi.