10. oktobra, 2018

FundingBox Oktober 2018


 

 

 

FundingBox je skupnost, ki omogoča podjetnikom, da se srečujejo, medsebojno sodelujejo z namenom pridobitve novih virov financiranja svoje dejavnosti.
Namen FundingBox-a je da hitro rastočim podjetjem (scale ups) omogočajo preprost in oseben dostop do zunanjih finančnih virov ter interaktivnih tehnoloških skupnosti. Entitete, ki skrbijo za distribucijo virov financiranja uporabljajo FundingBox za ustezno porazdelitev virov financiranja in snovanje skupnosti, ki postanejo integriran del njihovega ekostitema.

V mesecu oktobru 2018 FundingBox podjetjem ponuja številne možnosti virov financiranja, dogodkov z mreženjem ter ostale spodbude. Več na povezavi.