16. oktobra, 2018

11. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij in nagrada za najboljše inovacije z javnih raziskovalnih organizacij v letu 2018

 

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” je med 8. in 12. oktobrom 2018 organiziral že 11. tradicionalno Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij, katere cilj je vzpodbuditi izmenjavo znanja med znanstveno sfero in gospodarstvom, z namenom okrepitve sodelovanja in prenosa inovacij iz raziskovalnih laboratorijev v gospodarsko izkoriščanje. Na konferenci so predavali priznani domači in tuji strokovnjaki s področja prenosa tehnologij.

Tudi letos smo podelili posebno nagrado za najboljše inovacije z javnih raziskovalnih organizacij v letu 2018.

Poudarek tekmovanja je na predstavitvi poslovnih predlogov pred ocenjevalno komisijo, ki jo sestavljajo investitorji in strokovnjaki s področja komercializacije tehnologij. Člani komisije ocenijo tržni potencial predstavljenih inovativnih tehnologij in tehnologije z najvišjim tržnim potencialom nagradijo z denarnimi nagradami. Tekmovanje je del naših prizadevanj za ustvaritev učinkovitega podpornega okolja za podjetne raziskovalce, kar smo letos nadgradili z uspešno umestitvijo Instituta Jožef Stefan v skupino subjektov podpornega okolja za inovativnost, kar nam bo ob zagotovljenem financiranju omogočilo intenzivnejšo ciljno podporo podjetniškim timom v fazi preverjanja podjetniških idej in razvoja poslovnih modelov, ki temeljijo na rezultatih raziskovalno razvojnega dela IJS (stand-up) in v fazi zagona podjetij in preboja na trg (start-up).

Za letošnjo nagrado se je potegovalo pet podjetnih raziskovalnih timov. Člani mednarodne ocenjevalne komisije, dr. Jon Wulff Petersen, Brecht Vanlerberghe in mag. Primož Kunaver, so izbrali dve zmagovalni ekipi, ki sta prejeli enako denarno nagrado, vsaka v višini 1250 evrov.

Tako so zmagali člani tima Jani Bizjak, Anton Gradišek in Matjaž Gams za njihovo tehnologijo pametne ure za starejše z angleškim naslovom: The ultimate European Assistant for the Elderly in člani tima Damir Hamulič, Peter Rodič, Dolores Zimerl in Ingrid Milošev za njihovo tehnologijo zaščitnih premazov za ladje z angleškim naslovom: Anti-fouling and corrosion protection top-coat: »The future protection of the ships«.

Člani mednarodne ocenjevalne komisije so svojo težko sprejeto odločitev utemeljili z naslednjimi besedami:
»tim s tehnologijo zaščitnih premazov za ladje ima odlično tehnološko rešitev in že nekatere dobre poskusne rezultate, po drugi strani pa so člani tima s pametno uro za starejše že zelo blizu potencialno velikega trga.«

V imenu Centra za prenos tehnologij in inovacij obema nagrajenima timoma 11. Mednarodne konference o prenosu tehnologij in inovacij čestitamo in vas vabimo, da se ponovno srečamo prihodnje leto.


Foto: Marjan Verč