4. decembra, 2018

Vloga Centra za prenos tehnologij in inovacij v inovacijskem start – up ekosistemu

 

V Tehnološkem parku Ljubljana je v petek, 16. novembra 2018 potekala 1. Mednarodna konferenca o start – up podjetjih in prenosu tehnologij v inovacijskih ekosistemih v jugovzhodni Evropi in alpskem prostoru, na kateri sta izredno uspešno nastopila tudi vodja Centra za prenos tehnologij na Institutu »Jožef Stefan« dr. Špela Stres in vodja skupine za zaščito intelektualne lastnine dr. Levin Pal. Več kot 150 – tim obiskovalcem iz vse Evrope sta predstavila vlogo Centra za prenos tehnologij in inovacij v slovenskem in mednarodnem inovacijskem star-up ekosistemu in delovanje Konzorcija za prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij (JRO) v gospodarstvo (KTT).

Na konferenci, ki so jo organizirali Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC) v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zunanje zadeve, posameznimi organizacijami Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT) in slovenskimi javnimi raziskovalnimi organizacijami, je občinstvo lahko prisluhnilo dobrim praksam tehnoloških parkov in inkubatorjev, pisarn za prenos tehnologij in raziskovalnim organizacijam ter predavateljem iz različnih evropskih držav, ki so vpeti v start-up okolje ali pa imajo pomembno funkcijo pri oblikovanju pogojev, v katerih le-ti delujejo. Predstavili so področja delovanja, projekte, poglede na situacijo, opažanja ter povedali, kje se kažejo izzivi in podali ideje, kako bi lahko to področje še izboljšali.

Dr. Špela Stres je pod temo Start – up Challenges: Innovation, Growth and Internationalization zbranim predstavila delovanje CTT, ki ga vodi, prerez zaposlenih profilov, glavne naloge dela in vključenost našega centra v nacionalne in mednarodne mreže inovacijskega start-up ekosistema. Poudarila je, da kljub temu, da se v zadnjem času investira v prenos tehnologij, ostaja razkorak med načrtovanimi in izvedenimi izzivi v našem spin-out okolju. Kot glavne pomanjkljivosti je omenila omejena finančna sredstva in ne dovolj razvito podporno infrastrukturo za start-upe. Izrazila je tudi željo po večji državni podpori področju, saj start-upi ustvarjajo nova delavna mesta in gospodarsko rast ter produktivnost in inovacije.

Dr. Levin Pal je pozno popoldne v temi The Power of Networks predstavil moč omrežja Konzorcij za prenos (transfer) tehnologij / KTT (2017-2022), katerega koordinator je CTT IJS. Konzorcij KTT je mreža, osmih pisarn za prenos tehnologij javnih raziskovalnih organizacij, ki med seboj sodelujejo z namenom spodbujanja krepitve povezav in sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter krepitve kompetenc pisarn za prenos tehnologij (TTO), raziskovalcev in podjetij. Konzorcij KTT je tako do sedaj uspešno promoviral konzorcij kot celoto in njegove partnerje, organiziral interna in zunanja izobraževanja, vložil več patentnih prijav s popolnim preizkusom, sklenil več RR in licenčnih pogodb ter pridobil več novih podjetij. Konzorcij pa je na spletni strani objavil tudi več kot 30 tehnoloških ponudb (povezava). Na tem področju je konzorcij tudi presegel načrtovana pričakovanja. Dr. Pal je na koncu še razložil pozicijo posameznih deležnikov v inovativnem ekosistemu, kjer se nihče ne bi smel videti v središču, saj potem bi bila v centru gneča. Partnerji se morajo razporediti na meje ekosistema, da omogočijo medprostor za delovanje.

Celoten video posnetek konference si lahko ogledate na tej povezavi. (Govor dr. Špele Stres se začne na 4:52:12 in govor dr. Levina Pal pa na 9:34:45.)

Vabljeni k ogledu!