19. decembra, 2018

Nagrada »HiPEAC Tech Transfer Award« za IJS za predstavljen projekt

 

Z veseljem sporočamo, da smo s strani evropske mreže HiPEAC, mreže raziskovalcev, predstavnikov industrije in študentov, za enega izmed predstavljenih projektov Centra za prenos tehnologij in inovacij prejeli nagrado za prenos tehnologij »HiPEAC Tech Transfer Award«.

V projektu, s katerim smo se prijavili na razpis za nagrado, smo predstavili tehnologijo, nastalo z uporabo intelektualne lastnine odseka za Reaktorsko fiziko (F8) in Reaktorskega Infrastrukturnega Centra (RIC) na Institutu »Jožef Stefan« (IJS), ki smo jo na Centru za prenos tehnologij in inovacij ustrezno zaščitili ter je bila uspešno komercializirana dvema slovenskima podjetjema, enemu francoskemu podjetju ter večji francoski raziskovalni in razvojni organizaciji. Prišlo je do uspešnega licenčnega in raziskovalno – razvojnega sodelovanja IJS z omenjenimi podjetji in raziskovalno organizacijo.

Omenjeno sodelovanje je še posebej pomembno za gospodarstvo, zlasti v smislu ustvarjanja novih visokotehnoloških delovnih mest v prihodnosti ter skupnega nadaljnjega razvoja novih produktov in se bo odražalo v povečanju tržnega deleža podjetij, po naši oceni v višini 1 milijona EUR v prodaji v naslednjih 5 letih.

Čestitamo vsem udeleženim.