24. decembra, 2018

Srečno, vizionarsko in veselo / happy, visionary and joyful / 2019

Sodelavci Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” vam želimo srečno, vizionarsko in veselo 2019!
Coworkers of the Center for Technology Transfer and Innovation at the Jožef Stefan Institute wish you a happy, visionary and joyful 2019!