11. aprila, 2019

SuperGrid Institute – sodelovanje v evropskem projektu Shift2Rail 18. 6. 2019, Francija

Razpis ”Shift2Rail – Future traction power supply for railways and public transport’‘ se osredotoča na aktivnosti, tudi razvojno-raziskovalno naravnane, za postopno avtomatizacijo in digitalizacijo železniškega prometa z namenom trajnostno naravnane mobilnosti.

Zasebni raziskovalni in inovacijski center SuperGrid Institute je specializirano za visoko energetske, visokonapetostne in visoko učinkovite pretvornike energij. Izkušnje imajo iz treh projektov na energetskem področju in trenutno iščejo partnerje za oblikovanje konzorcija za zgoraj omenjeni razpis. Za nadaljnje informacije se lahko obrnete na kontaktno osebo instituta (Paul Vinson,paul.vinson@supergrid-institute.com). Končni rok za prijavo na projekt je 18. junij 2019 do 17:00.