11. aprila, 2019

5th EuChemS Inorganic Chemistry Conference 24.-28. 6. 2019, Moskva

IME DOGODKA: 5th EuChemS Inorganic Chemistry Conference

POVEZAVAhttp://eicc5.ru/

TERMIN: 24.-28. junij 2019

LOKACIJA: Moskva, Rusija

OPIS: Peta mednarodna konferenca “5th EuChemS Inorganic Chemistry Conference (EICC-5)” pod vodstvom evropskega združenja “European Chemical Society (EuChemS)” je dogodek, ki je organiziran vsaki dve leti, katerega namen je vzpodbujati razvoj anorganskih kemikov nove generacije s pomočjo mreženja s kolegi iz različnih držav in področij kemije in prek predstavitev njihovega dela.

REGISTRACIJAhttp://eicc5.ru/index.php/registration/fee, izvleček posterjev je možno oddati do 15. aprila 2019.

VSTOPNINA: 400 – 650 EUR

DODATNE INFORMACIJEhttp://eicc5.ru/ 

VEČ O DOGODKUhttp://eicc5.ru/ 

KONTAKTNA OSEBA:  Levin Pal, levin.pal@ijs.si