25. aprila, 2019

Tekmovanje za najboljšo inovacijo s tržnim potencialom 10. 10. 2019, Velika predavalnica IJS

IME DOGODKA: Tekmovanje za najboljšo inovacijo s tržnim potencialom – pitch pred investitorji 2019

TERMIN: 10. 10. 2019, 9:00 – 14:00

LOKACIJA: Velika predavalnica Instituta »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, Ljubljana

OPIS: Na tradicionalni 12. Mednarodni konferenci o prenosu tehnologij v organizaciji Centra za prenos tehnologij in inovacij bomo podelili posebno nagrado za najboljše inovacije z javnih raziskovalnih organizacij v letu 2019.

Poudarek tekmovanja je na predstavitvi poslovnih predlogov pred ocenjevalno komisijo, ki jo sestavljajo investitorji in strokovnjaki s področja komercializacije tehnologij. Člani komisije bodo ocenili tržni potencial predstavljenih inovativnih tehnologij na podlagi vnaprej določenih ocenjevalnih kriterijev in tehnologije z najvišjim tržnim potencialom nagradili z denarno nagrado v višini 2.500,00 EUR.

Da bodo predstavitve potencialnih zmagovalcev uspešnejše, organiziramo tudi dve pripravljalni delavnici z nazivom Kako se prijaviti za nagrado in kako pripraviti učinkovito predstavitev, ki bosta 27. septembra 2019 in 4. oktobra 2019 v sejni sobi Centra za prenos tehnologij in inovacij C86.

Namen razpisa je podpreti prenos tehnologij iz znanosti v gospodarstvo na vseh področjih naravoslovnih znanosti. Cilj razpisa je vzpodbuditi inventivnost/inovativnost javnih raziskovalnih organizacij in njen prenos v gospodarstvo, predvsem na temelju komercializacije tehnologij, produktov in storitev v obliki licenciranja in ustanavljanja odcepljenih podjetij.

Dogodek organiziramo v okviru programa subjekta inovativnega okolja za podporo inovativnim, podjetnim raziskovalcem, in drugim posameznikom, ki se navdušujejo ali celo že udejanjajo ideje za trženje tehnologij, z možnostjo ali željo ustanovitve odcepljenih podjetij, oziroma jih tovrstne pobude zanimajo.

REGISTRACIJA NA RAZPIS: je mogoča preko povezave do 30.8.2019. Na pripravljalni delavnici se lahko prijavite do 25. 9. 2019 na prvo delavnico oz. do 2. 10. 2019 na drugo preko naslova: tehnologije@ijs.si