22. februarja, 2021

Posvet o integraciji slovenskega inovacijskega okolja

Svet za razvoj pri SAZU, ki mu predseduje akademik prof. dr. Igor Emri ter Delovna skupina za integracijo inovacijskega Sistema in Belo knjigo slovenskega tehnološkega potenciala, ki jo sestavljajo prof. dr. Mitjan Kalin (UL), prof. dr. Mitja Slavinec (UM) in g. Drago Babič (Contrade), pod vodstvom dr. Špele Stres, MBA, LLM (IJS), so 13. 1. 2021 pripravili Posvet o »Integraciji slovenskega inovacijskega okolja«.

Vabimo vas, da posvetu prisluhnete tudi sami:

Aktualne ukrepe Evropske komisije in dobre prakse iz tujine so v okviru okrogle mize v angleščini »Weaving the Innovation System Together« predstavili eminentni predstavniki Evropske komisije, Univerze v Cambridgu in agencije DARPA/ARPAe iz Združenih držav Amerike. >>> Povzetek.

V okviru druge okrogle mize, »Slovenski odločevalci, znanost in gospodarstvo povežejo inovacijski sistem«, pa se je soočilo nekaj ključnih predstavnikov slovenskega podpornega okolja, iz različnih ministrstev, agencij, raziskovalne sfere in gospodarstva in ponudnikov podpornih storitev. >>> Povzetek.