Spodaj so objavljene informacije, ki jih na IJS prejemamo od Nacionalnih kontaktnih točk Obzorje Evropa ter iz drugih virov. Informacije so objavljene kot jih prejmemo in ni nujno, da odražajo stališče IJS.

22. 11. 2022: Obzorje Evropa: Informacije s področja grozda 1 – Zdravje (vir: Eva Batista, MIZŠ):

Obveščam vas, da je dostopna odobrena verzija Delovnega programa za grozd 1 –  Zdravje Obzorje Evropa 2023-24:https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/085111/1/consult?lang=en

V kolikor boste v bodoče zainteresirani za pripravo ponudbe za iskanje partnerjev v razpisih, se obrnite na e-naslov:eva.batista@gov.si, da prejmete obraze, ki ga lahko posredujemo po mednarodni mreži NKO za grozd 1 – Zdravje OE.

V okviru bodočega Evropskega partnerstva za personalizirano medicino je odprt javni spletni posvet z namenom pridobivanja mnenj za Strateško raziskovalno in inovacijsko agendo partnerstva. Več informacij: https://www.icpermed.eu/en/EP-PerMed-SRIA-Consultation.php

Rezultati posveta bodo upoštevani pri oblikovanju agende in projektnega predloga partnerstva ter tekom izvedbe samega partnertsva (2023-2030).

Izpolnjevanje vprašalnika traja okoli 30 minut. Posvet se zapre 21.decembra 2022. Dostopen je na povezavi: http://enquetes.agencerecherche.fr/index.php/survey/index/sid/976696/lang/en

11. 11. 2022: Informacije Obzorje Evropa Grozd 4 – Vesolje (vir: Ivan Skubic, MIZŠ):

1) Vabimo vas k registraciji na Evropski informativni dan Obzorje Evropa za Grozd 4, ki bo od 12. do 14. 12. 2022 in bo izveden preko spleta (https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/info-days-horizon-europe-cluster-4-digital-industry-and-space-take-place-12-14-december-2022-2022-11-09_en). Destinacija 5 – vesolje bo drugi dan dogodka, 13.12.2022 od 9.00 do 12.30 ure. Registracija na: https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/3jM2kV6qwHjteovSf3VOrp/overview.
2) Slovenski informativni dan za digitalno področje Grozda 4 in EIT v organizaciji MIZŠ in SPIRIT bo v sredo, 16.11.2022. Več od dogodku in prijavi je na: https://www.gov.si/dogodki/2022-11-16-informativni-dan-za-digitalno-podrocje-grozda-4-in-evropskega-instituta-za-inovacije-in-tehnologijo-eit-v-programu-obzorja-evropa/ . Vabljeni!
3) Na “Funding & Tender Portal” je bil objavljen razpis HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02 ( https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-EUSPA-2022-SPACE;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState ). Rok za oddajo predlogov je 2.3.2023.
4) Evropska komisija je objavila anketo, ki se nanaša na pripravo “Strategy for EU Space R&I”. Sodelujete lahko na povezavi: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/056c5ea6-3c1e-5a8c-5c40-e0dbf36d16f7 . Zaključek ankete je 30.11.2022.
5) Vabimo vas, da se registrirate pri starseu.net ( https://starseu.net/repository-registration/ ). STARS*EU repozitorij vsebuje vesoljske R&I projekte, je platforma za konzultacije z Evropsko komisijo in vir drugih informacij, kot npr. “EU Space Education”. V primeru vprašanj vam je na voljo STARS*EU team na info@starseu.net .

Informacije Obzorje Evropa / vesolje:
•        COSMOS4HE: https://www.ncp-space.net/ (možna prijava na Newsletter);
•        Prijava za obveščanje po e-pošti za MIZŠ informacije Grozd 4-Vesolje na email:  ivan.skubic@gov.si
•        Prijava za obveščanje po e-pošti za MGRT informacije ESA in Evropski vesoljski program oziroma splošne informacije iz področja “vesolje” na email: metka.urbas@gov.s
Več o Obzorju Evropa za področje »vesolje« lahko najdete na:

•        MIZŠ: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/obzorje-evropa/globalni-izzivi-in-evropska-industrijska-konkurencnost/digitalno-podrocje-industrija-in-vesolje/
•        Evropska komisija: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-4-digital-industry-and-space_en
•        European commission DEFIS: https://ec.europa.eu/defence-industry-space/index_en
•        EUSPA: https://www.euspa.europa.eu/
•        Portal za sodelujoče v Obzorju Evropa (Funding & Tender Opportunities Portal):
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon

10. 11. 2022: Tretji razpis za obsežne projekte (vir: Direktorat za znanost, MIZŠ): Evropska komisija je predstavila načrt REPowerEU, gre za odziv na motnje na svetovnem trgu, ki jih je povzročila ruska invazija na Ukrajino. Z ukrepi iz načrta REPowerEU se lahko odzovemo na ta cilj, in sicer s prihranki energije, diverzifikacijo oskrbe z energijo ter pospešenim uvajanjem energije iz obnovljivih virov, da bi nadomestili fosilna goriva v domovih, industriji in proizvodnji električne energije. Zelena preobrazba bo okrepila gospodarsko rast, varnost in podnebne ukrepe za Evropo in naše partnerje. A zelena preobrazba je pot, ne destinacija in ključne za njeno uresničitev so spremembe v dojemanju in apliciranju konceptov čiste energije in čiste industrije. Da bi Evropska Unija dosegla neodvisnost od ruskih fosilnih goriv, bo morala krepko povečati delež obnovljivih virov energije ter pospešiti elektrifikacijo in nadomeščanje fosilnih goriv in iz njih pridobljene toplote v industriji, stavbah in prometu. Obenem bo to omogočilo prehod na čistejše vire energije ter okrepilo industrijsko konkurenčnost Evrope in njen vodilni položaj v tehnološkem razvoju na mednarodni ravni.

Z namenom uresničitve primarnih nalog načrta REPowerEU je Evropska komisija objavila tretji razpis za obsežne projekte v okviru sklada EU za inovacije. Razpis bo spodbudil uvajanje industrijskih rešitev za razogljičenje Evrope, njegov proračun pa je podvojen na tri milijarde evrov iz naslova povečanih prihodkov od prodaje pravic iz sistema EU za trgovanje z emisijami na dražbi. S posebnim poudarkom na prednostnih nalogah načrta REPowerEU bo zagotovil dodatno podporo za hitro odpravo odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda.

Izvršni podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, pristojen za Evropski zeleni dogovor, je ob tem dejal: „Danes moramo bolj kot kdaj koli prej spodbujati inovacije in razširiti tehnološke rešitve, ki rešujejo podnebno krizo in zagotavljajo energetsko suverenost Evrope. Hitreje ko bomo to storili, hitreje bomo postali imuni proti ruskemu energetskemu izsiljevanju. S tem novim razpisom v višini treh milijard evrov bo sklad EU za inovacije podprl še večprojektov na področju čiste tehnologije kot prej, pospešil zamenjavo fosilnih goriv v industrijah, ki jih je težko razogljičiti, in pospešil uvajanje obnovljivega vodika na trgu EU.“

Razpis je odprt za projekte v državah članicah EU, na Islandiji in Norveškem do 16. marca 2023. Financiral bo projekte na področju splošnega razogljičenja, inovativne elektrifikacije v industriji in proizvodnje obnovljivega vodika, proizvodnje čistih tehnologij in srednje velike pilotne projekte. Projekti, ki so obetavni, niso pa še dovolj dodelani za dodelitev sredstev, se bodo lahko potegovali za razvojno pomoč Evropske investicijske banke.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_6489

7. 11. 2022: Vabilo na INFORMATIVNI DAN za digitalno področje Grozda 4 in EIT, 16. november 2022: Vljudno vabljeni na MIZŠ, kjer bomo 16. novembra skupaj s SPIRIT organizirali informativni dan za digitalno področje Grozda 4 (Cluster 4 for digital, industry and space) in EIT v Obzorju Evropa. Predstavljene bodo prihajajoči razpisi za prijavitelje, ter primeri in izkušnje uspešnih prijaviteljev iz prvih razpisov. Več informacij o srečanju, vključno s programom, kot tudi možnost prijave na srečanje je na naši spletni strani: https://www.gov.si/dogodki/2022-11-16-informativni-dan-za-digitalno-podrocje-grozda-4-in-evropskega-instituta-za-inovacije-in-tehnologijo-eit-v-programu-obzorja-evropa/

7. 11. 2022: Obzorje Evropa: Informacije s področja grozda 1 – Zdravje (vir: Eva Batista, MIZS):

7. 11. 2022: Najnovešje MSCA informacije (vir: Stojan Sorčan, MIZŠ)

Danes obeležujemo 155. obletnico rojstva gospe Marie Skłodowska-Curie, edine ženske, ki je prejela dve Nobelovi nagradi in ki še danes navdušuje številne mlade na njihovi poti v znanost. Ob tej priložnosti vas vabimo, da si na tej spletni strani ogledate najnovejše MSCA informacije:  https://ncpmscaslovenija.blogspot.com/

Izpostavljamo zlasti:

– Vabilo k ustanovitvi slovenske sekcije MSCA alumni kluba (MCAA chapter), 15. november 2022 ob 13.00 na MIZŠ, Kotnikova 38, V. nadstropje (soba 503/504)

– Vabilo na predstavitevrazpisa MSCA SE (izmenjava osebja) 2022 in delavnicoza pripravo vašega predloga projekta!
        a. spletna predstavitev – 9. december
        b. celodnevna delavnica – 20. december

Vabilo na predstavitev razpisa MSCA COFUND 2022 in delavnico za pripravo vašega predloga projekta!
        a. spletna predstavitev – 2. december
        b. celodnevna delavnica – 13. december